Ζωοδόχου Πηγής 32, Αγρίνιο      +30 2641057769        +30 2641057789       dtzog@tee.gr, info@dtzoganis.gr

Το τεχνικό γραφείο του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού Δημήτριου Τζογάνη δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.

Οι δραστηριότητες του γραφείου είναι οι κάτωθι:

» Πλήρης αδειοδότηση καθώς & κατασκευή Φ/Β σε γήπεδα ή κτίρια (turn on key). Άδειες παραγωγής – εγκατάστασης – λειτουργίας για A.Π.Ε.

» Άδειες εγκατάστασης – λειτουργίας – επεκτάσεων – εκσυγχρονισμού Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών – Εργαστηρίων.

» Άδειες ίδρυσης & λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, Σταθμών αυτοκινήτων, Συνεργείων αυτοκινήτων.

» Μελέτες –Κατασκευές κυκλοφοριακών συνδέσεων – Κόμβων.

» Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες – επιβλέψεις – κατασκευές κτιριακών έργων.

» Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων-Εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων.

» Μελέτες-Άδειες-Κατασκευές έργων επεξεργασίας & διαθέσεων υγρών αποβλήτων.

» Μελέτες – Επιβλέψεις – Κατασκευές εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης-κλιματισμού-καυσίμων αερίων (υγραερίου) - Πυροπροστασίας - Ισχυρών & ασθενών ρευμάτων.

» Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων & εγκαταστάσεων (ενεργειακός επιθεωρητής).

» Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις-μελέτη εκτιμήσεως επαγγελματικού κινδύνου.

» Κατασκευές δημοσίων έργων (Κάτοχος Μητρώου Εργοληπτικών Επιχ/σεων).

» Κατασκευές ιδιωτικών έργων με το κλειδί στο χέρι (turn on key).


Η τεχνική εταιρεία ΕΓΕΚΑ Ο.Ε. είναι μια καινοτόμος εταιρεία στο χώρο των κατασκευών. Ιδρύθηκε το 2015 από τον Δημήτριο Τζογάνη και τον Απόστολο Μπουρνάζο, με έδρα το Αγρίνιο. Και οι δύο είναι καταξιωμένοι στο χώρο τους μηχανικοί, με πολυετή εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Η εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρους συνεργάτες, σε όλους του τομείς (μηχανικοί, επιβλέποντες, συνεργεία) και διαθέτει όλο τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό για την ολοκλήρωση οποιουδήποτε project.


ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΤΖΟΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γεννήθηκε και κατοικεί στο Αγρίνιο. Είναι Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΤΕΕ από το 1998. Είναι πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής Β’ Τάξης από το 2012 και διαθέτει ενεργό εργοληπτικό πτυχίο. Έχει διατελέσει Γραμματέας και Πρόεδρος του Συλλόγου του περιφερειακού τμήματος Διπλωματούχων Μηχανο-λόγων – Ηλεκτρολόγων (Π.Σ.Δ.Μ.-Η) του νομού Αιτ/νίας, μέλος της μόνιμης επιτροπής νέων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) περιφερειακό τμήμα Ν. Αιτ/νίας και Ταμίας του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Αγρινίου.

Σεμινάρια

1999: «Ενεργειακοί διαχειριστές εμπορικών κέντρων και κτιριακών συγκροτημάτων», διάρκειας 300 ωρών, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων.
Συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ΠΕΠ Αττικής πρόγραμμα επαγγελματική κατάρτισης.
1999: «Βιοκλιματική & εξοικονόμηση ενέργειας σε κτιριακές κατασκευές», διάρκειας 344 ωρών, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ.
Συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
1999: «Σχεδίαση και μελέτη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων», διάρκειας 20 ωρών, ΚΕΚ Μ-Η.
1999: «Σχεδίαση και μελέτη θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων», διάρκειας 20 ωρών, ΚΕΚ Μ-Η.
1999: «Κτιριακές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου», διάρκειας 20 ωρών, ΚΕΚ Μ-Η.
2010: Μετατροπείς συνεχούς – εναλλασσόμενου ρεύματος για εφαρμογές σε φωτοβολταϊκά συστήματα, SMA Hellas A.E.
2012: «Κύκλος κυρίων υποχρεωτικής επιλογής Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτηρίων»

Επαγγελματική εμπειρία

1997- Ιούλιο 1999 :Ελεύθερος επαγγελματίας
Αύγ. 1999 –Φεβρ.2000 : Στη μελετητική – κατασκευαστική εταιρεία «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος» η οποία κύρια μελετά και κατασκευάζει μονάδες βιολογικών καθαρισμών, ως υπεύθυνος μηχανολογικού εξοπλισμού.
Φεβρ.2000-Σεπτ.2001 : Ελεύθερος επαγγελματίας(Μελέτες-επιβλέψεις-κατασκευές).
» Επίβλεψη στην ανέγερση δύο μονάδων SILOS αποθήκευσης ζωοτροφών για την εταιρία ASTRON A.E στο Αγρίνιο την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2000.
» Επιμέτρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στη μονάδα παραγωγής γόνου ψαριών, με την επωνυμία PLAGTON Ε.Π.Ε. στον Αστακό Αιτ/νίας.
» Αποτύπωση (επι τόπου επιμέτρηση & κατόπιν ηλεκτρονική σχεδίαση σε πρόγραμμα σχεδίασης Αcad) των κτιρίων και όλου του Η/Μ εξοπλισμού εικοσιδύο (22) αντλιοστασίων του Ν. Αιτ/νιας, ως τμήμα δημοσίας μελέτης που αφορούσε στην συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό τους.
Σεπτ.2001-σήμερα :
» Μάρτιος 2002: Κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου ειδικότητας ηλεκτρομηχανολογικών, Α2 τάξης όσον αφορά στην κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μ.Ε.Ε.Π.
» Ιούνιος 2009: Κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου ειδικότητας ηλεκτρομηχανολογικών, 1ης τάξης όσον αφορά στην κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μ.Ε.Ε.Π.
» Τεχνικός Ασφαλείας
» Πλήθος ηλεκτρομηχανολογικών μελετών.
Η/Μ μελέτες για οικοδομικές άδειες.
Η/Μ μελέτες, για άδειες ίδρυσης και λειτουργίας βιοτεχνιών, πρατηρί-ων υγρών καυσίμων, πλυντηρίων-λιπαντηρίων, καταστημάτων κ.λ.π.).
Η/Μ μελέτες θέρμανσης, κλιματισμού-εξαερισμού κατοικιών, ξενοδο-χείων, καταστημάτων κ.λ.π.
Η/Μ μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας ποικίλων κατηγοριών (υ-γραέρια, υγρά καύσιμα, συναθροίσεις κοινού κ.λ.π.).
Η/Μ μελέτες φωτοβολταϊκών συστημάτων.
» Περιβαλλοντικές μελέτες για εγκαταστάσεις που εμπίπτουν σε προ-γράμματα επιδοτήσεων διαφόρων υπουργείων (π.χ. ποιμνιοστάσια, camping), καθώς και για λοιπές εγκαταστάσεις (για αδειοδοτήσεις).
» Κατασκευή ιδιωτικών έργων.
Ενδεικτικά αναφέρονται:

Α) Μελέτη - Κατασκευή όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ισχυρά – ασθενή,αυτοματισμοί κ.λ.π.) και μελέτη των υπόλοιπων Η/Μ εγκαταστάσεων πολυτελούς διόροφου ξενοδοχείου με υπόγειο στη θέση «Σκάλα» στη νήσο Πάτμο.(Καλοκαίρι 2001-Καλοκαίρι 2002).
Β) Κατασκευή πλήθους θερμάνσεων κατοικιών-καταστημάτων.
Γ) Κατασκευή πλήθους συστημάτων πυρανίχνευσης, ανάκτησης ατμών κ.λ.π. σε πρατήρια υγρών καυσίμων.
Δ) Μελέτη - Κατασκευή όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ισχυρά – ασθενή,αυτοματισμοί κ.λ.π.) και μελέτη των υπόλοιπων Η/Μ εγκαταστάσεων σε συνεργεία αυτοκινήτων, βιοτεχνίες κ.λ.π.).
Ε) Μελέτη - Κατασκευή όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων σε αίθουσες εστίασης & αναψυχής.
Στ) Μελέτη - Κατασκευή υποσταθμού Μέσης Τάσης στο Ξενοδοχείο Alexander στο Αγρίνιο.
Ζ) Μελέτη - Κατασκευή έργων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης βρώσιμων ελιών της εταιρείας «Ι. ΚΟΡΔΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» στο Καινούργιο Αγρινίου.
Η) Μελέτη - Κατασκευή έργων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων αίθουσας εστίασης και αναψυχής της εταιρείας «ΣΤΟΥΜΠΟΣ - ΜΑ-ΡΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..» στη Δογρή Δήμου Παραβόλας.
Θ) Μελέτη - Κατασκευή έργων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων αίθουσας εστίασης και αναψυχής της εταιρείας «PLAZA A.E.» στο Αντίρριο Αιτ/νιας.
Και πλήθος πολλών μικρότερων & μεγαλύτερων ιδιωτικών έργων.
Ι) Μελέτη - Κατασκευή όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων σε διώροφο κτήριο καταστήματος με αναψυκτήριο & υδατοδεξαμενή στη Νεάπολη του Δήμου Αγρινίου (LOFOS GALA).
Κ) Μελέτη - Κατασκευή όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων σε διατηρητέο κτίριο και μετατροπή του σε ξενώνα με χώρο εστίασης και εκθεσιακό χώρο, στο Παναιτώλιο Δήμου Αγρινίου.
Λ) Μελέτη – Κατασκευή συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης με αντλία θερμότητας και πλήρες ηλιακό σύστημα για παροχή ΖΝΧ σε διώροφη οικοδομή στο Αγρίνιο.
Μ) Τοποθέτηση/αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης, σε διαμερίσματα στην ευρύτερη περιοχή της Αιτ/νίας.
Ν) Μελέτη – Κατασκευή οικιακών φωτοβολταϊκών σε δώματα και στέγες σπιτιών.
Ξ) Μελέτη – Κατασκευή φωτοβολταϊκών μονάδων επί γηπέδου σε Αγρίνιο και Βοιωτία.

» Κατασκευή δημοσίων έργων.
Α) «Αστική οδοποιϊα Τριχωνίδος, Λυσιμαχείας, Ιφιγενείας, Αρακύνθου κ.λ.π»
με αντικείμενο την κατασκευή ηλεκτροφωτισμού δημοτικών οδών στο Δήμο Αγρινίου.
Β) «Οδοποιϊα-ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών οδών Δ.Δ. Σαρδινίων, Βαρετάδας, Μ. Κάμπου κ.λ.π.), με αντικείμενο την κατασκευή παραδοσιακού ηλεκτροφωτισμού οδών στα παραπάνω Δημοτικά Διαμερίσματα στο Δήμο Αμφιλοχίας.
Γ) «Κεντρική θέρμανση κοινοτικού ξενώνα Δ.Δ. Χρύσως» με αντικείμενο την κατασκευή συστήματος κεντρικής θέρμανσης στον υπ’ όψι ξενώνα στο παραπάνω δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Βίνιανης Ν. Ευρυτανίας.
Δ) Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΣΟΥ.
Ε) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΙ-ΤΩΛΙΚΟΥ
Στ) «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙ-ΟΚΑΤΟΥΝΑΣ» με αντικείμενο την κατασκευή συστήματος κεντρικής θέρμανσης στο υπ’ όψι δημοτικό σχολείο του Δήμου Φραγκίστας Ν. Ευρυτανίας.
Ζ) «ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΣΔΟ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» με αντικείμενο την κατασκευή εγκατάστασης μέσης τάσης στο ΤΕΙ Μεσολογγίου
Η) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Δ. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» με αντικείμενο την κατασκευή εγκατάστασης μέσης τάσης στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.
Θ) «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΙΑΔΩΝ» με αντικείμενο την τοποθέτηση υδρομέτρων σε κατασκευασμένα φρεάτια του Δήμου Οινιαδών Ν. Αιτ/νιας.
Ι) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ Δ.Δ. ΣΚΟΥΡ-ΤΟΥΣ» με αντικείμενο την τοποθέτηση υδρομέτρων σε κατασκευασμένα φρεάτια του Τ.Δ. Σκουρτούς Δήμου Αστακού Ν. Αιτ/νιας.
Κ) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» με αντικείμενο όλες τις Η/Μ εργασίες σε υφιστάμενο κτίριο.
Λ) «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΓΡΟΤΟΛΕΣΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΤΟΠΟΛΙΑΝΩΝ» Δήμου Απεραντίων.
Μ) «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» με αντικείμενο τον ηλεκτροφωτισμό της πλατείας Δημοκρατίας στο Αγρίνιο καθώς και των πέριξ αυτής οδών.
Ν) «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΣΤΡΑ-ΤΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΩΣ ΟΔΟ ΤΣΑΛΔΑΡΗ» με αντικείμενο τον ηλεκτροφωτισμό της οδού Παπαστράτου στο Αγρίνιο.
Ξ) «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΣΑΛΑΚΟΥ – ΚΥΠΡΟΥ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ» με αντικείμενο των ηλεκτροφωτισμό των παραπάνω οδών στο Αγρίνιο.
Ο) «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΙΑΔΩΝ» με αντικείμενο την κατασκευή φρεατίων και την τοποθέτηση υδρομέτρων εντός αυτών στο Δήμο Οινιαδών Ν. Αιτ/νιας.
Π) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με αντικείμενο την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή της Νεάπολης στο Δήμο Αγρινίου.
Ρ) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΚΑ-ΣΤΡΑΚΙΟΥ» με αντικείμενο την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και του ηλεκτροφωτισμού τους στο Καστράκι.
Σ) «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ & ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ (Ν0300a)» με αντικείμενο την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου της πόλης της Τήνου.
Τ) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙ-ΣΜΩΝ: ΠΛΑΚΑ – ΠΛΑΚΕΣ- ΤΡΥΠΗΤΗ – ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ – ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ (Α’ ΦΑΣΗ)» με αντικείμενο την κατασκευή του νέου αρδευτικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Πλάκα στη Μήλο.

» Μελέτες δημοσίων έργων.
Μελέτη ηλεκτροφωτισμού παραλιακής οδού σε Δ.Δ. της Νήσου Κέρκυρας.
Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες Κέντρου Υγείας Δήμου Μεδεώνος
Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες Κέντρου Υγείας Δήμου Αλυζίας.

»  Επιβλέψεις δημοσίων έργων.
Επίβλεψη όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου για εικοσιένα (32) μήνες (Σεπτέμβριος 2003 έως Μάϊος 2006).


ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Γεννήθηκε και κατοικεί στο Αγρίνιο. Είναι Διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΤΕΕ από το 1989. Διαθέτει ενεργό εργοληπτικό πτυχίο από το 1991. Έχει Πρόεδρος του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Αγρινίου.

Επαγγελματική εμπειρία

1990 έως σήμερα :Ελεύθερος επαγγελματίας
» 1991: Κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου ειδικότητας οδοποιίας, οικοδομικά και υδραυλικά, όσον αφορά στην κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μ.Ε.Ε.Π.

» 2014: Κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου ειδικότητας οδοποιίας, οικοδομικά και υδραυλικά , 2ης τάξης και Λιμενικά και Βιομηχανικά-Ενεργειακά, 1ης τάξης όσον αφορά στην κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μ.Ε.Ε.Π.

» Κατασκευή ιδιωτικών έργων.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Α) Κατασκευή έργων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης βρώσιμων ελιών της εταιρείας «Ι. ΚΟΡΔΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» στο Καινούργιο Αγρινίου.
Β) Κατασκευή διώροφου κτηρίου καταστήματος με αναψυκτήριο & υδατοδεξαμενή στη Νεάπολη του Δήμου Αγρινίου (LOFOS GALA).
Γ) Κατασκευή όλων των εγκαταστάσεων σε διατηρητέο κτίριο και μετατροπή του σε ξενώνα με χώρο εστίασης και εκθεσιακό χώρο, στο Παναιτώλιο Δήμου Αγρινίου.
Δ) Κατασκευή οικιακών φωτοβολταϊκών σε δώματα και στέγες σπιτιών.
Ε) Κατασκευή φωτοβολταϊκών μονάδων επί γηπέδου σε Αγρίνιο και Βοιωτία.

» Κατασκευή δημοσίων έργων.
Α) Εσωτερική Οδοποιία Ρίβιου-Αγίου Στεφάνου
Β) Αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Μεγάλης Χώρας
Γ) Οδοποιία Δήμου Αγρινίου
Δ) Αποχέτευση ομβρίων Δ.Δ. Αντιρρίου
Ε) Συνέχιση δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Θέρμου
ΣΤ) Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Ελαιοφύτου (Οικισμός Τριανταίικων) Β’ Φάση
Ζ) Εσωτερική Οδοποιία Δ.Δ. Ελαιοφύτου-Οικισμός Τριανταίικα
Η) Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας-Διαμόρφωση πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή γύρω απο τις εργατικές κατοικίες
Θ) Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Ελαιοφύτου (Οικισμός Τριανταίικων)
Ι) Αγροτική Οδοποιία Δήμου Παρακαμπυλίων (κατασκευή Υποδομής)
Κ) Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Διασταύρωση Παπαδάτου-Αετός (Β’ Φάση)
Λ) Αποχέτευση Δ.Δ. Νεάπολη κ Οικισμού Ν. Μπαμπαλιού
Μ) Συνέχιση δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων έδρας Δήμου Θέρμου(Συνοικισμοί Καλύβια-Νέα Οικόπεδα-Οδός Αρχαιοτήτων)
Ν) Ολοκλήρωση Εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δήμου Νεάπολης
Ξ) Βελτίωση τμημάτων Οδοποιίας Θέρμο-Αμπέλια-Κοκκινόβρυση και διακλάδωση προς Άγιο Θεόδωρο
Ο) Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Τ.Κ. Καστρακίου
Π) Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Νεάπολη Δήμου ΑγρινίουΣ) «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ & ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ (Ν0300a)» με αντικείμενο την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου της πόλης της Τήνου.
Ρ) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙ-ΣΜΩΝ: ΠΛΑΚΑ – ΠΛΑΚΕΣ- ΤΡΥΠΗΤΗ – ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ – ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ (Α’ ΦΑΣΗ)» με αντικείμενο την κατασκευή του νέου αρδευτικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Πλάκα στη Μήλο.

» Επικοινωνήστε μαζί μας

Το τεχνικό γραφείο του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού Δημήτριου Τζογάνη δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Δείτε περισσότερα...

Όροι χρήσης & πολιτική προστασίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ζωοδόχου Πηγής 32, Αγρίνιο, 30100

 +30 2641057769   +30 2641057789

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aποδοχή Cookies
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων για την παροχή των υπηρεσιών του, για να βεβαιωθούμε ότι η ιστοσελίδα είναι φιλική προς το χρήστη και την λειτουργικότητα της,
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.