Ζωοδόχου Πηγής 32, Αγρίνιο      +30 2641057769        +30 2641057789       dtzog@tee.gr, info@dtzoganis.gr

Ένας άλλος τομέας ενεργούς δραστηριότηατς του γραφείου, είναι η ανάληψη και εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, κυρίως σε ότι αφορά βιομηχανικές - βιοτεχνικές δραστηριότητες, συνεργεία, πρατήρια - πλυντήρια λιπαντήρια, ΑΠΕ. Το ΥΠΕΚΑ δημοσίευσε πρόσφατα τηνΥ.Α. 1958 (ΦΕΚ21Β/13-01-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209Α’/2011)», με την οποία αλλάζει ο τρόπος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

Η κύρια διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς είναι ότι τα έργα και οι δραστηριότητες κατατάσσονται πλέον σε δύο κατηγορίες (Α) και (Β). Για όσες δραστηριότητες ανήκουν στη Β κατηγορία δεν απαιτείται πλέον η εκπόνηση ΜΠΕ. Υπεύθυνος για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους και τη λειτουργία τους, είναι ο αρμόδιος φορέας αδειοδότησης ή αδειοδοτούσα αρχή (Ανάπτυξης - Μεταφορών), καθορίζοντας πρότυπους περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι ενσωματώνονται στην άδεια λειτουργίας τους.

Επίσης καταργείται η υποκατηγορία Β3 και επιμηκύνεται στα 10 χρόνια η διάρκεια ισχύος των αποφάσεως έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Καταργείται η υποχρέωση για λήψη άδειας διάθεσης λυμάτων, άδειας διαχείρισης αποβλήτων, έγκρισης επέμβασης καθώς ενσωματώνονται στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

» Επικοινωνήστε μαζί μας

Το τεχνικό γραφείο του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού Δημήτριου Τζογάνη δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Δείτε περισσότερα...

Όροι χρήσης & πολιτική προστασίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ζωοδόχου Πηγής 32, Αγρίνιο, 30100

 +30 2641057769   +30 2641057789

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.